MULAKAN DENGAN

Kamus Percuma

kata atau frase:

kamus online: terjemah dari bahasa indonesia ke bahasa inggris atau sebaliknya, dan juga dari bahasa inggris ke bahasa inggris on-line.

Sunday, April 5, 2009

Kemahiran Geografi - Peta

Kemahiran Geografi : Peta

Mentafsir Peta Topografi

1.

Peta topografi mempunyai maklumat mengenai ciri-ciri budaya dan ciri-ciri fizikal.

2.

Ciri-ciri budaya merujuk kepada ciri-ciri buatan manusia seperti jalan raya, jalan kereta api, petempatan, pertanian, perindustrian dan lain-lain lagi.

3.

Ciri fizikal merujuk kepada bentuk-bentuk muka bumi semula jadi seperti tanah tinggi, tanah pamah, sungai dan tumbuh-tumbuhan semula jadi.

4.

5.

6.

Langkah-langkah mentafsir peta topografi ialah:-


(a)

perhatikan tajuk peta yang di beri(jika ada)


(b)

menyatakan kawasan, kedudukan dan arah kawasan


(c)

anggarkan luas kawasan


(d)

Kaji ciri-ciri fizikal kawasan kajian


(e)

Kaji ciri-ciri penggunaan tanah dengan merujuk kepada simbol-simbol yang digunakan seperti simbol untuk tumbuhan semula jadi, tanaman, perlombongan, petempatan dan perhubungan

7.

Contoh:-

Tanaman

Bentuk Muka Bumi

Petempatan

Ciri-ciri Lain

Padi

Tanah pamah rendah dan rata

Berjajar di sepanjang tali air dan tetambak

Parit, tali air, benteng, lorong jalan kaki

Kelapa sawit

Tanah pamah beralun dan lereng bukit rendah

berkelompok

Jalan kereta api ringan dan jalan tidak berturap

Getah

Tanah pamah beralun dan lereng bukit rendah

Kebun kecil – berselerak

Ladang - berkelompok atau berpusat

Lorong jalan kaki, sekolah, klinik dan kuil.

Saling kaitan antara tanaman, bentuk muka bumi dan petempatanCetak Muka Surat

No comments:

Post a Comment

sila klik